odmienna

43 teksty – auto­rem jest od­mien­na.

Są ludzie, którzy mają ot­warte więcej okien...w jed­nym roz­ma­wiają z Tobą, w in­nych o Tobie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 czerwca 2016, 20:36

Wy­magaj­my od siebie, ty­le ile wy­maga­my od życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2016, 03:14

Scho­wałam Cię do głębo­ko uk­ry­tego folderu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 marca 2012, 23:20

Uszy do góry, nie jes­teś sam, zaw­sze są z Tobą two­je wa­dy i zalety 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 marca 2012, 16:45

Oczy krzyczą to, co ser­ce szepcze... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 stycznia 2012, 21:53

I cóż wyb­rać złama­nie ser­ca swe­go i oca­lenie cudze­go, czy złama­nie cudze­go i szczęście swe­go ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2012, 20:57

Co z te­go, że ,,sa­mochód" spraw­ny, sko­ro w ba­ku nie ma miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 października 2011, 21:11

Wie­dzieli jak zep­suć, a nie wiedzą jak naprawić... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 października 2011, 21:27

Szczęście ma zbyt krótką datę ważności, by odkładać je na czarną godzinę. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 września 2011, 20:26

Uczu­cie zbyt gęste by roz­puściły je łzy 

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 sierpnia 2011, 21:38
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 czerwca 2016, 22:10dark smurf sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy mają [...]

18 czerwca 2016, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy mają [...]

18 czerwca 2016, 21:07Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy mają [...]

18 czerwca 2016, 20:49Cris sko­men­to­wał tek­st Są ludzie, którzy mają [...]

18 stycznia 2016, 05:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wymagajmy od siebie, ty­le [...]

18 stycznia 2016, 03:14odmienna do­dał no­wy tek­st Wymagajmy od siebie, ty­le [...]